GOLDEN  PLAN 

ลักษณะงานที่ให้บริการ

 

 

          Golden Plan ให้บริการในด้านการบริหารโครงการ การเตรียมการประมูล การประเมินเอกสารประกวดราคา และการกำกับดูแลการก่อสร้าง โดยประสานงานโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ ตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงการดำเนินการและติดตามผล เรานำเสนอบริการที่ครอบคลุมเหล่านี้สำหรับโครงการในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะต่ออุตสาหกรรม และอาคารพาณิชย์

 • งานสำรวจและออกแบบโครงการ

   

  สำรวจปริมาณงาน และจัดทำราคากลางของโครงการศูนย์สุขภาพ ชีวาศรม ณ หัวหิน จ.ประจวบคีรีชันธ์
  ออกแบบสะพานข้ามคลองรังสิต ประยูรศักดิ์ (สะพานเข้าโครงการบ้านพฤกษา 2)
  ออกแบบรูปรายการก่อสร้างงานระบบสาธารณูปการระยะที่ 1
  ออกแบบสาธารณูปโภคในโครงการ CASA PALMILLA ถ.กิ่งแก้ว ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
  ออกแบบระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ ที่บริเวณโดยรอบเกาะสีชัง
  ออกแบบก่อสร้างท่าเทียบเรือธาตุพนม จ.นครพนม
  ออกแบบท่าเทียบเรือแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 • งานสำรวจออกแบบและมาตรฐานอุตสาหกรรม

   

  ศึกษาอุตสาหกรรมงานอโลหะพื้นฐาน ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเซรามิกส์
  จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลิ้นระบายอากาศสำหรับงานประปา
  ศึกษาออกแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์โดยอัตโนมัติ (EDI)
  ศึกษาสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างแพขนานยนต์ในบริเวณภาคกลาง ตั้งแต่จ.นครสวรรค์ถึงจ.สมุทรปราการ
  ศึกษาความต้องการใช้เรือลำเลียงในการขนส่งทางน้ำ
  ศึกษาสำรวจเพื่อขยายเส้นทางการให้บริการเรือโดยสารเพิ่มเติม
  ศึกษาและสำรวจออกแบบสำหรับก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จ.เชียงราย

 • งานควบคุมงาน และที่ปรึกษาโครงการ

   

  ควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงงานของบริษัท ตงน้ำ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  ที่ปรึกษาแนวทางการผลิตบุคลากรพาณิชยนาวี
  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งสินค้าทางน้ำเพื่อส่งเสริมระบบการขนส่งชายฝั่ง และการขนส่งระหว่างประเทศ
  ที่ปรึกษาโครงการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บ้านใหม่ ม.3-8 ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
  ที่ปรึกษาโครงการศึกษาสำรวจออกแบบท่าเทียบเรือในแม่ข้ำโขง กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์การตกตะกอนในร่องน้ำทางเดินเรือ ท่าเรือสงขลา (ร่องในและร่องนอก) จ.สงขลา

ประวัติบริษัท

      Golden Plan เป็นบริษัทที่ปรึกษาของไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1990 จากวิศวกรที่มีความรู้เชิงลึกทั้งด้านเทคนิค และธุรกิจ ในฐานข้อมูลที่ปรึกษาไทย ตรวจสอบโดยกระทรวงการคลัง เราได้จดทะเบียนเป็นบริษัทที่ปรึกษามืออาชีพในหมวดการขนส่ง อุตสาหกรรมก่อสร้าง น้ำประปา และสุขาภิบาล ซึ่งหมายความว่าไม่มีข้อจำกัด ในการให้บริการที่ปรึกษาสำหรับภาครัฐในประเภทที่กำหนด

logo
logo
logo
logo
logo
logo

ผลงานที่ผ่านมา

logo
logo
logo
logo
logo
logo

ติดต่อเรา

บริษัท โกลเด้น แพลน จำกัด

   39/3 ซอยลาดพร้าว124 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ  10310

โทรศัพท์   0-2934-1941-3     อีเมล :  mailbox@goldenplan.co.th